Публічна угода (Оферта)

Дана оферта, адресована будь-якому суб'єкту або групі суб'єктів (далі Замовник), – це офіційна пропозиція Виконавця про укладення договору надання послуг (далі Договір). Цей документ може бути надіслано на електронну адресу Замовника за таких умов:

Термінологія У цьому Договорі терміни визначаються так:
1.1. Акцепт – беззастережна згода Замовника з умовами цього Договору. Прирівнюється до укладання письмового двостороннього договору.
1.2. Сайт – перелік всіх електронних даних, інших об'єктів авторського права та (або) суміжних прав, пов'язаних між собою та що знаходяться в межах адреси https://mkravchuk.com/.
1.3. Виконавець – Марія Кравчук та інші суб'єкти підприємницької діяльності, які мають право надавати послуги, зазначені у цьому Публічному договорі (оферті). Найменування та інша інформація про Виконавця надається у рахунку або інших документах щодо оплати Послуг.

1.4. Замовник – фізична або юридична дієздатна особа, яка досягла повноліття, яка вчинила Акцепт умов цього Договору та бажає отримати Послуги Виконавця на умовах, обумовлених у Договорі.
1.5. Програма – повний перелік відео-, аудіозаписів занять, онлайн-занять (тренінгів, вебінарів), фонограм, аудіовізуальних та текстових творів, семінарів, тренінгів, курсів, відеограм, які структуровані та пов'язані між собою загальною темою. Доступ Замовнику надається через Сайт або Веб-сторінку. Усі матеріали захищені міжнародною законодавчою базою у сфері інтелектуальної власності та конфіденційної інформації.

1.6. Онлайн-заняття (тренінг, вебінар) – це записи виступу, мови, лекції, що відбуваються в режимі реального часу та/або трансляція, доступ до яких Замовнику надається за Персональним посиланням.
1.7. Персональне посилання – адреса Сайту або його Веб-сторінки, створена відповідно до вимог мережі Інтернет та дозволяє Замовнику отримати доступ до Сайту.
1.8. Послуги – надання Виконавцем Замовнику обмеженого доступу до Програм Виконавця за допомогою безкоштовного програмного забезпечення. Повний перелік послуг розміщено на Сайті.

Загальні умови
2.1. Між Виконавцем та Замовником укладено Договір на надання послуг у вигляді договору приєднання.
2.2. Акцепт Договору виконується Замовником після ознайомлення з його умовами за допомогою повного чи часткового здійснення таких дій:
2.2.1. позначки «ознайомився(-лася) з умовами цього договору та приймаю його умови»;

2.2.2. оплати Замовником обумовлених послуг у повному обсязі;
2.2.3. заповнення Замовником запиту на участь у Програмі.
2.3. Цей публічний Договір є укладеним між Виконавцем та Замовником з моменту Акцепту Замовником всіх пунктів цього Договору.
2.4. Відповідно до умов та порядку, встановлених у цьому Договорі, Виконавець зобов'язаний надати всі зазначені у цьому договорі Послуги, а Замовник зобов'язується їх прийняти та сплатити.
2.5. Вартість та список Послуг надані на Сайті.

2.6. Про згоду виконувати умови цього Договору свідчить Акцепт Замовником умов цього Договору. Умови надання послуг
3.1. Щоб отримати Послуги Виконавця, Замовник має заповнити на Сайті запит на участь у Програмі.
3.2. Після обробки заяви Виконавець надсилає Замовнику на електронну пошту або в інший спосіб рахунок на оплату обраної Програми.
3.3. Після оплати Послуг зручним для Замовника способом він надсилає Виконавцю документи, що підтверджують оплату.

3.4. Після підтвердження отримання оплати Виконавцем на електронну пошту, вказану Замовником під час реєстрації, надсилається Персональне посилання. Її передачу третім особам заборонено. Якщо протягом 2 днів посилання не надходить, Замовник повинен звернутися до служби підтримки на електронну адресу info@mkravchuk.com.
3.5. Після отримання Персонального посилання, Замовник повинен створити Персональний кабінет, вказавши особисті дані.
3.6. Замовник несе особисту відповідальність за конфіденційність інформації Персонального кабінету та будь-яких дій у ньому. У разі порушення безпеки Персонального кабінету, Замовник повинен негайно повідомити про це Виконавця.

3.7. Вся отримана інформація та матеріали надані лише для особистого користування Замовника. У разі надання Замовником доступу до Персонального кабінету, Персонального заслання, будь-яких матеріалів, що входять до Програми, третіх осіб, а також у випадках публічного розповсюдження зазначених матеріалів Виконавець має право припинити співпрацю із Замовником в односторонньому порядку.
3.8. Замовник особисто відповідає за належні технічні умови отримання Послуги.
3.9. Виконавець має право усунути Замовника від участі в онлайн-заняттях без повернення оплати за таких дій Замовника:

3.9.1. розпалювання міжнаціональних конфліктів;
3.9.2. приниження інших учасників; тренера;
3.9.3. реклама;
3.9.4. нецензурні висловлювання та інша поведінка, яка порушує морально-етичні підвалини та вимоги чинного законодавства.
3.10. Виконавець має право в односторонньому порядку змінювати розклад занять під час розміщення інформації про це на Сайті, надсилання листа на електронну пошту Замовника, Skype тощо.
3.11. Виконавець не відповідальний за неможливість участі Замовника у заняттях, якщо це не з вини Виконавця.
Error get alias
Права та обов'язки Виконавця Виконавець має право:
4.1. Особисто вирішувати, в якій формі та яким способом надавати Послуги відповідно до законів України та даного Договору.
4.2. Залучати до виконання Послуг третіх осіб.
4.3. Встановлювати ціну послуг в односторонньому порядку.
4.4. Особисто змінювати дати та час онлайн-занять, їх тривалість, зміст, кількість, відповідно до Програми.

4.5. Замовник дає право Виконавцю проводити фото-, відео-, аудіозапис занять та використовувати ці матеріали на власний розсуд.
4.6. Вносити зміни до цього Договіру в односторонньому порядку та опублікувати нову редакцію на Сайті.
4.7. Проводити опитування, анкетування Замовника, вимагати відгуки та використовувати всі ці матеріали на свій розсуд, відповідно до законодавства України.

4.8. Повністю відмовитися від надання Послуг Замовнику або частково обмежити доступ до занять з таких причин:
4.8.1. Порушення Замовником пунктів Договору 3.7., 3.9., 5.5.-5.10. 4.8.2. Надання Замовником неповної чи неправильної інформації.
4.8.3. Недотримання Замовником умов оплати.
4.9. Запитувати у Замовника всю інформацію, яка потрібна на виконання зобов'язань Виконавця за Договором.
4.10. Виконувати email-розсилку на електронну пошту Замовника з наданням посилання, за допомогою якого він зможе відмовитись від даної розсилки. Обов'язки Виконавця:
4.11 Виконувати Послуги якісно та надавати Замовнику повну інформацію про них.

4.12. Зберігати відомості, надані Замовником на умовах цього Договору.
4.13. Інформувати Замовника про зміну дати та розкладу занять за допомогою розміщення такої інформації на Сайті, Skype або шляхом розсилки на електронну пошту Замовника.

Права та обов'язки Замовника

Замовник має право:
5.1. Отримати Послуги, зазначені в цьому Договорі, та всю необхідну інформацію про них.
5.2. Користуватись усіма правами споживача, зазначеними у відповідному законі України.
5.3. Відвідувати Особистий кабінет під обліковим записом лише з одного пристрою одночасно.

5.4. Відповідно до умов цього Договору один раз перенести отримання Послуги, яка повністю оплачена, на іншу дату її надання. Перенесення може бути здійснене лише за погодженням обох Сторін. У разі перенесення кошти за Послугу можуть бути повернені лише за умови отримання Послуги неналежної якості.

Замовнику заборонено:
5.5. Отримувати Послуги разом з третіми особами, а також Передавати та/або надавати їм доступ до Програми.

5.6. Записувати, копіювати та розповсюджувати в будь-якій формі онлайн-заняття (вебінари, тренінги), що проводяться в рамках надання Послуг за цим Договором, аудіо-, відео-, інформаційні матеріали.
5.7. В комерційних та інших цілях поширювати та надавати доступ третім особам до будь-яких матеріалів, інформації, отриманих у рамках Договору, шляхом розшифрування (переведення аудіо- та відеоматеріалів у текстовий формат), перекладу іншими мовами, переказування.

5.8. З метою фінансової, комерційної вигоди та без попереднього погодження з Виконавцем використовувати отримані від Виконавця інформацію та матеріали з метою створення схожої та/або конкурентної послуги/ресурсу.
5.9. Виконувати будь-яку діяльність на основі Послуг Виконавця.

5.10. Допускати поширення інформації, що спонукає та закликає до статевої, міжнаціональної, расової, етнічної нетерпимості, ворожнечі, війни, зміни державного устрою країн, інформації, поширення якої заборонено чинним законодавством України та нормами міжнародного права залежно від території надання послуг, неправдивої, недостовірної інформації , а також інформації, що ганьбить ділову репутацію Виконавця, тренерів та інших осіб, честь та гідність.

Замовник зобов'язується:

5.11. У передбаченому обсязі, порядку та строках сплатити Послуги Виконавця.
5.12. Під час заповнення заявки на участь у Програмі надати достовірні дані про себе, актуальні відомості про засоби зв'язку для направлення інформаційних матеріалів, а також для зв'язку Виконавця із Замовником у межах надання Послуг.

5.13. Утримувати в належному технічному стані канали зв'язку з Виконавцем та обладнання, з якого здійснюється доступ до Сайту.
5.14. Виконувати домашні завдання, вимоги тренерів та рекомендації Виконавця, зазначені у затвердженій Програмі.
5.15. Своєчасно ознайомитись на Сайті з повною інформацією щодо надання Послуг: дата, час, вартість, умови. Замовник не має права пред'являти Виконавцю претензії, якщо з незалежних від Виконавця причин Замовник не вчасно був ознайомлений з інформацією на Сайті.


Ціна послуг та умови розрахунку
6.1. Ціна послуг, що надаються, залежить від Програми та надана на Сайті Виконавця або вказана в рахунку на оплату, який Виконавець надсилає Замовнику після обробки заявки на участь у Програмі.
6.2. Виконавець має право змінити в односторонньому порядку ціну Послуги до сплати за допомогою публікації нової ціни на Сайті.
6.3. Замовник оплачує Послугу по 100% передоплаті.

6.4. Замовник має право оплачувати Послуги частинами у разі домовленості обох Сторін.
6.5. Способи, якими може бути оплачена Послуга, вказані на Сайті або в рахунку на оплату, що надсилаються Замовнику після заповнення Заявки на участь у Програмі. Послуги оплачуються за допомогою переказу коштів на поточний рахунок Виконавця.

6.6. З моменту зарахування коштів на поточний рахунок Виконавця Послуга вважається сплаченою.
6.7. Якщо було укладено договір про оплату частинами та Замовник не вніс будь-яку частину оплати в обумовлений термін, Виконавець може відмовити Замовнику у наданні доступу до занять та матеріалів без повернення сплачених коштів.
6.8. У разі, якщо Замовник на момент подання Заяви на повернення сплачених коштів не здійснив 100% оплати Послуг Виконавця, на нього не поширюються умови
.

Гарантії повернення коштів.
Гарантії
7.1. Погоджуючись з умовами цього договору, Замовник приймає на себе ризик можливих збитків, пов'язаних з використанням умінь, знань, навичок, набутих Замовником під час отримання Послуг та ризик неотримання прибутку.

7.2. Незважаючи на гарантію успішності використання здобутих знань, навичок, умінь, а також отримання Замовником прибутку (доходу) з їх використанням (реалізацією), Виконавець не відповідальний за неотримання прибутку (доходу), отримання прибутку (доходу) нижче за очікування Замовника, а також за можливі збитки Замовника, оскільки успішність застосування Замовником здобутих умінь, знань та навичок залежить від багатьох незалежних від Виконавця факторів: творчих та комерційних здібностей Замовника, його цілеспрямованості, завзятості, працьовитості та інших персональних якостей.
7.3. Виконавець не гарантує безпомилковість, безперебійність, безпеку та точну відповідність Послуг очікуванням Замовника та отриманим ним результатам.
7.4. Виконавець не видає документів, що підтверджують надання Послуг, таких як дипломи, сертифікати, свідоцтва, не виконує викладацьку, педагогічну, освітню діяльність.

7.5. Приймаючи умови Договору, Замовник гарантує вказівку правдивої, повної та актуальної особистої інформації, у тому числі персональних даних при заповненні реєстраційної форми на участь у Програмі, введенні інших реєстраційних даних, проведенні оплати, а також не використовує персональну інформацію інших суб'єктів.
7.6. Замовник гарантує, що його мета – отримання Послуг, а в його діях не міститься спроб надання доступу третім особам та публічного розповсюдження інформації, яка є власністю Виконавця, немає злого наміру, шахрайства, а також, що він не планує вчиняти будь-які дії, що заважають діловій репутації Виконавця та/або третіх осіб, які працюють з Виконавцем та від його особи, або суперечать законам України, міжнародним нормам та звичаям ділового обороту.
7.7. За умови виконання вимог пункту 6.8. цього Договору Замовник надсилає Заяву на повернення коштів на електронну адресу: info@mkravchuk.com не пізніше термінів, зазначених у пункті
7.9. цього Договору. При недотриманні Замовником зазначених умов гарантія повернення коштів недійсна. Замовник також є відповідальним за правильність інформації, зазначеної в Заяві. Заява на повернення коштів має складатися з таких відомостей:

7.7.1. Об'єктивні причини, через які Замовник упевнений у наданні послуг неналежної якості. 7.7.2. Сума, спосіб, дата сплати Послуг.
7.7.3. Копія паспорта Замовника.
7.7.4. Банківські реквізити повернення коштів. 7.8. Замовник та Виконавець гарантують, що є право- та дієздатними.

7.9. Якщо Замовник вважає, що отримує Послуги неналежної якості, він має право протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів від дати початку онлайн-занять курсу «Шлях Жінки» та 7 (семи) календарних днів від дати старту занять за іншими Програмами, доступ до яких було надано відповідно до умов Договору, звернутися до Виконавця із Заявою про повернення сплаченої суми.
7.10. Якщо Заява щодо повернення коштів відповідає вимогам пунктів 7.7, 7.9 цього Договору, Виконавець повертає сплачені кошти протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня отримання такої Заяви. З суми, що повертається, віднімається комісія платіжних систем. 7.11. Виконавець має право відмовити Замовнику у поверненні коштів, якщо у Заяві на повернення коштів немає інформації, зазначеної у пункті 7.7 Договору, або надано недостовірні дані.
7.12. Гарантія повернення коштів анулюється, якщо у кожному з курсів мав місце перенесення більш пізній термін (на наступний потік). 7.13. Якщо Замовник порушив пункти 3.7., 3.9., 5.12., 5.5.-5.10. Договори, кошти, сплачені Замовником Виконавцю, не повертаються. 7.14. Виконавець не розглядає заяви та претензії, надіслані Замовником після закінчення строку зазначеного у пункті 7.9 Договору.

Відповідальність Замовника та Виконавця
8.1. При невиконанні або неналежному виконанні зобов'язань, зазначених у Договорі, Сторони несуть відповідальність відповідно до законів України та пунктів цього Договору.
8.2. Виконавець не відповідальний за неотримання Замовником Послуг, зазначених у цьому Договорі, у таких випадках:

8.2.1. Замовник надав неправильну інформацію, у тому числі, але не виключно, контактну інформацію (e-mail, Skype), а також не надав нову інформацію у разі зміни старої.
8.2.2. У Замовника несправне обладнання, через яке він отримує доступ до Сайту, відсутній доступ до Інтернету, необхідне програмне та технічне забезпечення, необхідне для доступу до Сайту, а також існують інші причини, що не залежать від Виконавця, через які Замовник не може не може отримати послуги.

8.3. Виконавець не відповідає за якість каналів зв'язку загального користування або служб, які надають Замовнику доступ до Послуг, Виконавця.
8.4. Виконавець не відповідає за дії Замовника, які завдали шкоди іншим Замовникам послуг Виконавця, та не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Замовнику діями інших Замовників Послуги.
8.5. Суб'єктивна оцінка Послуг Виконавця Замовником не вважається достатньою підставою вважати Послуги Виконавця неякісними або наданими не в повному обсязі. Виконавець не відповідає за невідповідність Послуги суб'єктивним очікуванням Замовника.

8.6. Виконавець не відповідає за дії третіх осіб, які пройшли авторизацію на Сайті від імені Замовника.
8.7. Замовник несе відповідальність за всі наслідки, що виникли після отримання Послуги.
8.8. У разі виникнення спорів між Замовником та Виконавцем всі претензії розглядаються під час переговорів. Конфлікти врегульовуються з максимальним урахуванням інтересів Сторін. 8.9. Відповідно до законів України, якщо Замовник та Виконавець не дійшли згоди на переговорах, така суперечка передається на розгляд суду. Форс мажор

9.1. Замовник та Виконавець не несуть відповідальності за повне або часткове невиконання будь-якого з пунктів цього Договору, якщо це наслідок обставин, що настали після набрання чинності цим Договором і знаходяться поза сферою контролю сторони, що не виконує. До таких обставин належать екстремальні погодні умови, пожежі, стихійне лихо, війни, страйки, цивільні заворушення, терористичні акти, збої у роботі електронних каналів зв'язку, телефонних мереж загального користування, а також рішення державних органів тощо. Період звільнення від відповідальності стартує з моменту оголошення Стороною, що не виконує, форс-мажору, який підтверджується довідкою, завіреною в торгово-промисловій палаті, або іншими доказами. Якщо причина форс-мажору – рішення державних органів, Сторони вважають, що текст такого рішення – авторитетний доказ настання обставин форс-мажору.
9.2. При настанні форс-мажору Сторони повинні повідомити один одного негайно. Обставини форс-мажору автоматично продовжують період виконання зобов'язань весь термін його дії та ліквідації наслідків. У разі не припинення обставин протягом шести місяців Замовник та Виконавець мають право відмовитися від подальшого виконання зобов'язань за цим Договором. При цьому Сторони не мають права на відшкодування можливих збитків одна одній. Конфіденційна інформація та захист персональних даних
10.1. Погоджуючись з умовами цього Договору, Замовник дозволяє Виконавцю обробку та використання персональних даних, наданих Замовником внаслідок отримання Послуг цього Договору, відповідно до законодавства України у сфері захисту персональних даних.
10.2. Обробка персональних даних складається зі збору, реєстрації, накопичення, зберігання, адаптації, зміни, оновлення, використання та розповсюдження (реалізації, передачі), знеособлення, знищення персональних даних. Обробка здійснюється Виконавцем або будь-якою особою, пов'язаною з Виконавцем відносинами контролю з метою ведення бази персональних даних Замовників.
10.3. Замовник дає свою згоду на передачу персональних даних Замовника будь-якій особі, пов'язаній з Виконавцем відносинами контролю або в рамках договірних відносин без додаткової згоди Замовника.
10.4. Конфіденційною інформацією та комерційною таємницею Виконавця вважається будь-яка інформація, яка стала відома Замовнику у зв'язку з отриманням Послуг від Виконавця за цим Договором (у тому числі паролі доступу до Програм).

10.5. Без попередньої письмової згоди Виконавця Замовник не має права розголошувати та передавати конфіденційну інформацію та комерційну таємницю Виконавця для ознайомлення та/або використання третіх осіб.

Права інтелектуальної власності
11.1. Є об'єктами інтелектуальних прав Виконавця та підлягають захисту такі Матеріали, отримані Замовником під час виконання умов цього Договору:
11.1.1. усі онлайн заняття (вебінари, тренінги) у формі виступів, лекцій;
11.1.2. аудіо- та відеопрактики, аудіо- та відеоуроки;
11.1.3. записи онлайн трансляцій у вигляді аудіовізуальних творів, фонограм та відеограм;

11.1.4. фотографічні твори, зображення, статті та інші матеріали, одержані Замовником від Виконавця.
11.2. Розповсюдження, копіювання, виконання, відтворення, публічне повідомлення, використання, демонстрація, переклад, переробка, адаптація та будь-які інші зміни Матеріалів без попередньої письмової згоди Виконавця заборонені будь-яким способом.
11.3. Замовник має право використовувати надані Виконавцем матеріали тільки для особистого, некомерційного користування. Усі Авторські та суміжні права на ці Матеріали належать Виконавцю.


Інші умови
12.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його укладання, передбаченого пунктом 2.2 Договору, та діє до повного виконання Сторонами умов Договору.
12.2. Сторони мають право у будь-який час укласти цей Договір у письмовій формі.
12.3. Сторони можуть розірвати цей Договір до закінчення строку його дії за взаємною згодою або з однієї Сторони у передбачених цим Договором випадках із дотриманням умов цього Договору.

12.4. Якщо одна з частин (пунктів) цього Договору більше не є дійсною з будь-якої причини, це не впливає на дійсність інших частин (пунктів) Договору в цілому.
12.5. Замовник та Виконавець у випадках, не передбачених цим Договором, керуються чинним законодавством України.
12.6. До відносин між Замовником та Виконавцем, які виникли між Сторонами на підставі цього Договору, застосовуються правові норми України.

12.7. Замовник та Виконавець підтверджують повне та однозначне розуміння ними прав та обов'язків кожної Сторони, що виходять або пов'язані з виконанням Договору; предмета та змісту цього Договору, суть термінів, зазначених у Договорі, а також відповідність тексту Договору намірам та волі Сторін.

Реквізити виконавця Договір (оферта) на надання послуг з організації та проведення заходів Даний Договір-оферта на участь у заходах (далі Договір, Оферта) – офіційна пропозиція (публічна оферта) Організатора будь-якому суб'єкту (далі Учасник), який прийме цю пропозицію на умовах, що розглядаються в Договорі. Далі Організатор та Учасник разом іменуються «Сторони».
Основні терміни
1.1. У цій Оферті буде використано таку термінологію:
1.1.1. Сайт – набір електронної (цифрової) інформації, інших даних та об'єктів авторського права та (або) суміжних прав, пов'язаних між собою однією темою та структурованих у межах інтернет-адреси mkravchuk.com.
1.1.2. Учасник – дієздатний повнолітній суб'єкт, який бажає отримати Послуги Організатора на умовах, передбачених у цій Оферті; особа, яка виконала Акцепт цього Договору та є реальним відвідувачем Заходів.

1.1.3. Організатор – суб'єкт (суб'єкти підприємницької діяльності), який має право надавати Послуги, передбачені цим Договором. Ім'я Організатора та інформація про нього вказуються у рахунку або інших документах, виставлених на оплату Послуг.
1.1.4. Акцепт – безумовне прийняття Учасником умов цього Договору. Акцепт прирівнюється до двостороннього Договору, укладеного письмово.

1.1.5. Послуги – підготовка та проведення публічних заходів Організатором для Учасника, а також повний організаційний та інформаційний супровід Заходів, відповідно до умов цього Договору.
1.1.6. Заходи – форуми, тренінги, майстер-класи, конференції, курси, зустрічі із реальною присутністю Учасника, підготовлені та проведені Організатором на умовах цієї Оферти.

1.1.7. Інші терміни та визначення, що згадуються у тексті цього Договору, тлумачаться Учасником та Організатором відповідно до цієї Оферти, а за відсутності їх тлумачення – згідно з чинним законодавством України. Порядок та предмет укладання Оферти 2.1. Організатор зобов'язаний організувати та провести Заходи, а Учасник – оплатити їх відповідно до умов Оферти.
2.2. Кожен конкретний Захід включає такі послуги:
2.2.1. безпосереднє проведення Заходу;
2.2.2. організація та супровід Заходу;
2.2.3. розробка всіх умов Заходу (наприклад, програми, календарного плану тощо);
2.2.4. ознайомлення Учасника з інформацією про Захід та програму Заходу;
2.2.5. консультація Учасника під час Заходу відповідно до програми Заходу;

2.2.6. пошук, вибір та запрошення спікерів (осіб, які консультують Учасників на Заході та надають їм інформацію, що відповідає програмі). 2.3. Організатор надає Послуги Учаснику відповідно до цієї Оферти після реєстрації Учасника за допомогою електронної пошти та оплати конкретного Заходу. 2.4. З повним описом будь-якого Заходу Учасник може ознайомитися на сайті https://mkravchuk.com/ у розділі «Майстер-класи» за адресою https://mkravchuk.com/events-list/, вибравши з розкладу Захід, що цікавить.
2.5. Щоб замовити Послугу, Учасник повинен вибрати конкретний Захід, зайти на його веб-сторінку та заповнити реєстраційну форму, розміщену на цій сторінці.
2.6. У разі подання заявки на Послугу Учасник зобов'язаний вказати вірні персональні дані, інакше Організатор не вважатиме Договір укладеним.
2.7. Організатор зобов'язаний зв'язатися з Учасником, який залишив заявку на отримання Послуги протягом 2 (двох) днів.


Вартість послуг, способи та порядок оплати
3.1. Послуга може бути надана Організатором лише за умови 100% передоплати цієї Послуги Учасником.
3.2. Ознайомитись зі способами оплати, вартістю та видами кожного Заходу Учасник може на Сайті.
3.3. Оферта вважається беззастережно прийнятою Сторонами лише після повної оплати Послуг Учасником.
3.4. Вибираючи на Сайті пункт «Оплатити» або натискаючи іншу кнопку, аналогічного призначення, Учасник погоджується з усіма умовами Оферти.
3.5. Оплата за цією Офертою здійснюється одним із способів, запропонованих Організатором, у тому числі при натисканні кнопки «Оплатити», які включають:

3.5.1. оплату через уповноважених агентів (фізичних чи юридичних осіб);
3.5.2. оплату через інтернет чи платіжні термінали;
3.5.3. оплату електронними грошима;
3.5.4. оплату на розрахунковий рахунок Організатора через банк чи банк-еквайр;
3.5.5. іншими способами за попереднім погодженням з Організатором.
3.6. До моменту оплати Заходу Учасником Організатор має право в односторонньому порядку без попереднього застереження змінювати ціну Послуги.

3.7. У разі проведення виїзних заходів Організатор не вносить у вартість Послуг плату на переїзд, проживання та інші витрати.
3.8. Повернення оплати за заходу провадиться не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до початку заходу.
Обов'язки та права Сторін
4.1. Організатор зобов'язаний:
4.1.1. Відповідно до цієї Оферти та опису Заходу, надати Учаснику Послугу належної якості після оплати ним цієї Послуги.
4.1.2. У разі запиту повернути Учаснику сплачені кошти відповідно до умови, зазначеної в пункті 3.8. цього Договору.
4.1.3. Гарантувати конфіденційність персональних даних Учасника, забезпечувати їхнє безпечне зберігання та обробку, використовувати особисту інформацію Учасника лише для якісного надання Послуг.

4.1.4. Ознайомити Учасника з повною та правильною інформацією про Захід на вимогу Учасника.
4.2. Організатор має право:
4.2.1. Обирати та запрошувати спікерів, які візьмуть участь у Заході, на власний розсуд.
4.2.2. Без підтвердження оплати участі у заході не допустити учасника до нього.

4.2.3. Змінювати, доповнювати програму, редагувати термін проведення Заходу в будь-який момент на власний розсуд. При цьому Учасник повинен отримати повідомлення про такі дії Організатора.
4.2.4. Запитувати та отримувати від Учасника дані, які потрібні для якісного виконання своїх зобов'язань за Договором.
4.2.5. Записувати аудіо-, відео- та фотоматеріали Заходи та використовувати їх надалі на свій розсуд. Учасник дає згоду на такі дії за його участю, а також дозволяє Організатору розміщувати одержані матеріали на будь-яких інформаційних ресурсах (ЗМІ, Інтернет, соціальні мережі тощо), редагувати їх або використати будь-яким іншим способом.

4.2.6. У разі здійснення Учасником таких дій, як, наприклад, реклама, образу інших учасників Заходу чи спікера, нецензурні висловлювання, відхилення від теми Заходу, розпалювання міжнаціональних конфліктів, Організатор має право заборонити Учаснику перебування на Заході без повернення внесеної плати.
4.2.7. Запитувати в Учасника відгуки про надані Послуги, проводити опитування, анкетування та використовувати отримані дані на свій розсуд та відповідно до законодавства України.
4.3. Учасник зобов'язаний:
4.3.1. При заповненні будь-якої реєстраційної форми надавати достовірну інформацію себе.

4.3.2. Письменно повідомити Організатора через свій e-mail, вказаний у заявці, про зміну будь-яких даних, зазначених у заявці, а також наданих Організатору в період виконання Оферти. 4.3.3. Не використовувати (не відтворювати, не копіювати, не повторювати, не продавати) отриману від Організатора інформацію та матеріали з будь-якою метою, крім персонального використання.
4.3.4. З метою фінансової та/або комерційної вигоди та без попереднього погодження з Організатором не використовувати отримані від Організатора інформацію та матеріали з метою створення схожої та/або конкурентної послуги/ресурсу.

4.3.5. Без попередньої згоди Організатора не записувати (відео/аудіо) та не фотографувати Заходи.
4.3.6. У разі незгоди на проведення зйомки, відео- та аудіозапису заходів з вашою участю повідомити про це Організатора до початку заходу в письмовій формі на електронну адресу info@mkravchuk.com.
4.4. Учасник має право:
4.4.1. Вимагати надання Послуг Організатором відповідно до цієї Оферти.
4.4.2. Вимагати повернення оплати за Послуги в умовах, передбачених цим Договором.
4.4.3. Отримувати від Організатора консультації, пов'язані з участю у заході.

4.4.4. Здійснювати інші права, передбачені законодавством та правовими нормами України. Порядок вирішення спірних ситуацій та відповідальність Сторін
5.1. При невиконанні або неналежному виконанні зобов'язань, зазначених у Договорі, Сторони несуть відповідальність відповідно до законів України та пунктів цього Договору, а також застосовуваних норм міжнародного права.

5.2. Організатор не відповідає за неможливість Учасника скористатися Послугами Організатора з причин, що не залежать від Організатора.
5.3. У випадках суперечок та конфліктних ситуацій, пов'язаних із наданням Послуг, Сторони зобов'язуються скористатися досудовим порядком урегулювання конфлікту. Якщо суперечку так і не вдалося врегулювати у досудовому порядку, розбіжності вирішуються у судовому порядку відповідно до правил підвідомчості та підсудності, встановлених законодавством України та норм міжнародного права.


Право інтелектуальної власності
6.1. Поширення, зміна, розміщення, копіювання, передача, подання, відтворення, завантаження, публікація, показ, продаж усіх матеріалів (частково чи повністю) у будь-якій формі чи будь-якими засобами без попереднього письмового дозволу авторів цих матеріалів заборонено.

6.2. Усі матеріали, розміщені на Сайті або надані в процесі надання Послуг (наприклад, статті, інформація, тексти, лекції, зображення, фотографії, аудіо- та відеофайли, дизайн, записи онлайн-занять, графіка, логотипи, емблеми та інші результати інтелектуальної власності ), належать авторам даних матеріалів та охороняються законодавством України, а також нормами міжнародного права. Персональні дані
7.1. Будь-які дії з персональними даними Учасника регулюються Політикою конфіденційності, опублікованою на Сайті. Ця політика є невід'ємною частиною цього Договору.
7.2. Укладаючи цей Договір, Учасник підтверджує, що він належним чином ознайомлений із положеннями Закону України «Про захист персональних даних», Політикою конфіденційності, опублікованою на Сайті, та погоджується з їх умовами, а також надає дозвіл Організатору на обробку своїх персональних даних.


Обставини непереборної сили (форс-мажор)
8.1. Учасник та Організатор не несуть відповідальності за повне або часткове невиконання будь-якого з пунктів цього Договору, якщо це сталося внаслідок обставин, що настали після набрання чинності цим Договором і знаходяться поза сферою контролю Сторін.
До таких обставин належать стан здоров'я Організатора (або спікера), екстремальні погодні умови, надзвичайні ситуації техногенного та екологічного характеру, пожежі, стихійне лихо, війни, страйки, цивільні заворушення, терористичні акти, тривала відсутність електроенергії та інтернету з незалежних від Сторін причин , а також рішення державних органів, які прямо впливають на можливість виконання Сторонами умов цього договору тощо. Період звільнення від відповідальності стартує з моменту оголошення форс-мажору.
8.2. При настанні форс-мажору Сторони повинні повідомити один одного негайно. Обставини форс-мажору автоматично продовжують період виконання зобов'язань весь термін його дії та ліквідації наслідків. У разі не припинення обставин протягом шести місяців Учасник та Організатор зобов'язуються у найкоротший термін провести переговори з метою виявлення прийнятних для обох Сторін альтернативних способів виконання Умов Договору. Крім того, Сторони мають право відмовитися від подальшого виконання зобов'язань за цим Договором. При цьому Учасник та Організатор не мають права на відшкодування можливих збитків один одному.

Термін дії Оферти та умови її розірвання
9.1. Цей Договір набирає чинності з Акцепту цього Договору Учасником і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.
9.2. Ця Оферта може бути достроково розірвана за таких умов:
9.2.1. за взаємною згодою Сторін;
9.2.2. з ініціативи однієї із Сторін у разі порушень умов Договору другою Стороною.


Заключні положення
10.1. Учасник має повністю прийняти умови цього Договору (акцепт Оферти). Частковий акцепт оферти, а також акцепт оферти на необумовлених умовах не допускаються. При повному акцепті Оферти Учасник гарантує, що повністю розуміє та беззастережно приймає умови Договору.

10.2. Організатор залишає за собою право інформувати Учасника про Заходи та інші послуги Організатора та (або) його партнерів за допомогою email-розсилки на вказану Учасником адресу. Це право діє невизначений термін, доки Організатор не отримає повідомлення від Учасника про відмову від розсилки на e-mail info@mkravchuk.com.
10.3. Якщо виникають ситуації, що не регулюються цим Договором, Сторони зобов'язуються керуватися чинним законодавством України та нормами права.
10.4. До цього Договору застосовуються закони та правові акти України.
10.5. Учасник та Організатор дають згоду на обробку та зберігання персональних даних, які відомі обом Сторонам, згідно з укладенням цього Договору, відповідно до вимог чинного законодавства України та Політики конфіденційності, опублікованої на сайті.
Made on
Tilda